Kontaktné údaje

RI-ŠPORT , s.r.o.
Lúčna 12
082 21 Veľký Šariš

IČO: 50 775 197
DIČ: 2120471837

bank.spojenie:
IBAN SK47 8330 0000 0027 0118 7735
+421 915 789 652
V prípade záujmu nás kontaktujte na :
info@ri-sport.sk
Facebook :
FACEBOOK